Select Page

Smanjuje potrošnju goriva i više od 10%

Xtreme Fuel Treatment™ je bio razvit u Fortune 500 laboratoriju, da bi rješevao probleme kod hrambe goriva za stand-by sustave za struju. Na motore često negativno utjeca kvaliteta i varianca goriva. Xtreme Fuel Treatment™ adresira te probleme sa vračanjem ili zadržavanjem goriva unutra međunarodnih (ASTM i ISO) specifikacija. Sa dodatkom najnovijega iz organo-metalnih katalizatora za poboljšanje čitave efikasnosti izgaranja, je Xtreme Fuel Treatment™ bio razvit, za zadovoljavanje dodatnih poslovnih zahtjeva i potreba. Dodatak naprednog sintetičnog agenta za podmazivanje je namjeran borbi protiv problema, koji nastaneju na komponentah motora kad su u upotrebi nizkosulfurna goriva. Time zaokružava aplikativnost u transportni sektor. Rezultat je cjelostan, više puta testiran, patentiran aditiv za gorivo, koji donese izvanredne vrijednosti svim industrijskim potrošnikom goriva. Syntek Globalov Xtreme Fuel Treatment™ ima jedinstveno mjesto na tržištu, pošto donosi puno više vrijednosti nego konvencionalni jedno-namjenski dodatki za gorivo. Ovdje su navedene glavne funkcijske komponente:

Katalizator izgaranja i modifikator brzine izgaranja;
Djeluje kao poboljševač cetana za snižanu tačku paljenja;
Smanjuje emisije, uključno sa čađom, CO, NOX i čitavih ogljikovodika;
Demulzificira, miče vodu iz goriva;
Djeluje ko lubrikant i detergent;
Kao disperzant, izniči sve ostatke čvrstih čestica u gorivu;
Kao polimerizacijski retardant sprječava formacijo tvrdih čestica;
Sprječava unutarnjo korozijo i razpad gorivnih suđa;
Sprječava katalitičku oksidaciju kao metalni deaktivator;

Xtreme Fuel Treatment™ topi se u svim gorivima in gorivnim uljima, nije opasan, potrebno je vrlo malo doziranje, 1 američka galona (3,785 litra) dovoljno je za 10,000 američkih galona goriva (37.850,00 litra).

Utjecaj boljeg izgaranja

Kod procjene procesa izgaranja valja, da bolje što je gorenje razpoložljivog goriva, više CO2 plina nastane i više konjskih snaga se stvori. Rezultat je poboljšana gorivna ekonomika. Meritve ovih stranskih proizvoda kod izgaranja možeju dokazat utjecaj modifikatora frekvence izgaranja:

Gorivo = Ugljik→ Prašne čestice (čađ) + HC→CO→CO2

Ovaj proces nam kaže, da više što je izgaranje goriva potpuno, više se budu veličine na desnoj strani jednačbe reakcije povečale. Gorivo razpadne na ugljik, koji se mjeri u obliki prašnih čestica (čađ) in neizgorenih ugljikovodika (neizgoreno gorivo). Veličina drugih plina se pojača, ak je izgaranje goriva efikasnije. Kontinuirano testiranje uključuje mjerjenje svih ovih stranskih proizvoda bez i sa upotrebu Xtreme Fuel Treatment™ . Zabjeleženi testovi su pokazali znatno smanjenje ugljikovih sedimenta na ključnim mjestima motora, što nakaziva na bolje sagorjevanje. Smanjenje u masi prašnih čestica i neizgorenih karbonovih oksida znači bolju sliku emisij. Bitno je izpostaviti, da Xtreme Fuel Treatment™ pozitivno utjeca na taj proces kod nižje temperature aktivacije izgaranja. To ima sekundarni utjecaj na smanjenje NOX kad je motor održavan in je mješavina zraka i goriva nastavljena na pravilno vrijednost.

Utjecaj bolje podmazanosti

Promjene v zakonima, namjerne smanjivanju sulfurnih elemenata u fosilnim gorivima, su uzrukovale sniženje mazivnosti dizelskih goriva. Stručnjaci procjenjuju, da 50% današnjih ULSD goriva (Ultra Low Sulfur Diesel) treba popravljač mazivnosti, da zadoste specifikacijama proizvođača motora. Čak 75% trenutačnih zaliha goriva treba poboljševač mazivnosti, pošto se ULSD standardi u proizvodnji goriva upotrebljaju od godine 2006. Xtreme Fuel Treatment™ sadrži sintetički lubrikant, jkoji zadovoljava lubrikativne specifikacije FQP-1, preferirane sa strane Engine Manufacturers Association (EMA). Specifikacije lubrikativnosti D-6079, koje su deklarirane kod ASTM, i su bile oblikovane sa strane proizvođaća motora, navajaju, da „površinska obraba ne smije biti veča od 520µ m (mikronov) kod standardnog testa obrabe. Lubrikativni agent u XFT™, analiziran sa ASTM D-6079 standardom, je napravio obrabnino veličine 440µm i time daleko presegel tražene specifikacije proizvođaća”.

Hramba goriva

Xtreme Fuel Treatment™ adresira sve probleme, koji nastaneju kod skladištenja goriva, pogotovo kontaminaciju i degradaciju. To znači, da gorivo gubi ASTM standardne specifikacije, što negativno utjeca na izgaranje i time povečava zagađenost. Xtreme Fuel Treatment™ odstranjuje vodu, sprjeprečava molekularno lancanje ugljikovodika, sprječava katalitičku oksidaciju goriva, sprječava korozijo rezervoara i čisti postoječe sedimente.

Utjecaj na garanciju

Upoštevajući promjene kod procesa izgaranja se naravno pojavi pitanje utjecaja na mehanski rad motora i OEM garanciju (Original Equipment Manufacturer garancija). Xtreme Fuel Treatment™ ne utjeca na mehanski rad motora, nego na kapacitete, koje ima gorivo u sebi. Standardna praksa OEM je, da se o aditivima za gorivo i drugim sekundarnim proizvodima ne izjasnjuje protiv njihove upotrebe, niti ih ne propagira. Upotreba aditiva za gorivo ne poništi nikakve proizvođaćeve garancije. Puno njih čak sami nude svoje aditive za specifične svrhe ili za tretiranje dizelskog goriva. Magnuson-Mossov Zakon o Garanciji (US Code – Title 15, Chapter 50, Sections 2301-2312) sprječava proizvođaćima motora uklanjanje garancije na vozilima zbog sekundarnih djelova ili aditiva, osim ak možeju dokazat, da je taj sekundarni dio ili aditiv uzrukoval ili donosil kod kvara vozila. Xtreme Fuel Treatment™ ima izza sebe povjest u transportnom sektoru. Upotrebniki poručajo o nikakvih problemih kod dugotrajnog tretiranja goriva. Z uporabniki mišljene su stranke, koje upotrebljajo proizvod več više godina u avtobusnoj, železniškoj, tranzitnoj, prekooceanskoj ladijskoj, rudarskoj in tovornoj industriji. Niko nikada nije imao nikakvog štetnog primjera ili bilo kojeg uklanjanja osiguralniškog krića zbog upotrebe aditiva za gorivo Xtreme Fuel Treatment™ .

Rezime

Zahtjeva po skladnosti sa veljavnimi standardi je bila izpunjena tako, da se je Xtreme Fuel Treatment™ izpostavljal nemilosti obsježnih laboratorjiskih pretraga i praktičnog testiranja.

Xtreme Fuel Treatment™ odgovara ASTM D975 i ISO specifikacijama za gorivo;
EPA (Environment Protection Agency) je potvrdila proizvod sa svojim temeljitim registracijskim i evalvacijskim procesom (#217020001 ••per CFR 79.23) (see exhibit D – EPA Registration);
Pod testnimi uvjeti, koje zahtjeva Američka tovornjakarska udruga (ATA), testna procedura za potrošnjo goriva SAE J1321 TMC/SAE Test procedure Type II, je Xtreme Fuel Treatment™ postigao 8.2% poboljšanje gorivne ekonomike. Ovaj test bio je obavljen u neodvisnom laboratoriju u skladu sa rigoroznimi testnimi protokoli sa svrhom zagotoviti ±1% preciznosti rezultata.
Dodani lubrikatvni agent u Xtreme Fuel Treatment™ odgovara proizvođaćevim FQP-1 standardom podmazivanja.